Telefon: 797 700 610
Pow. nieruchomości
Pow. gruntów
Cena

6056/2566/OGS – Inwestycyjna

Reguły, Mazowieckie, Polska
12 000 000 zł
1 350 000 zł

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - symbole 14U/M (ok. 10700 m 2 , 54%) - działalność gospodarcza z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz 17MU (ok. 7600 m 2 , 38%) - zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

14U/M - działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym usługowym przeznaczeniu (usługi, handel, produkcja nieuciążliwa) z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - dla zabudowy gospodarczej - 20%, dla zabudowy mieszkaniowej - 50%
Maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje
Maksymalna długość elewacji bryły budynków: 50 m

17MU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza
Nieuciążliwe obiekty działalności gospodarczej towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, które mogą zajmować nie więcej niż 40 % powierzchni działki
Przekształcenie terenu wyłącznie pod nieuciążliwą działalność gospodarczą możliwe na działce o powierzchni nie większej niż 3000 m²
Maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, zabudowa usługowa do 12 m
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: dla zabudowy gospodarczej - 30%, dla zabudowy wielofunkcyjnym przeznaczeniu - 50%
Wydzielane działki winny mieć powierzchnię:
a) nie większą niż 3000m² tylko dla zabudowy usługowej
b) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej nie mniejszą 1000m² dla zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaków. Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%
c) nie mniejszą niż 500 m²/mieszkanie w małym domu mieszkalnym

Istnieje możliwość zakupu części działki.
Media w ulicy.
12 km od centrum Warszawy.
Kontakt w sprawie oferty 797-700-627.

Szczegóły nieruchomości:

Typ nieruchomości: Działki
Status nieruchomości: Sprzedaż
Pow. gruntu: 20000

Dodatkowe Szczegóły:

Cena: 12000000
Cena za m2: 600
Kształt działki: Prostokąt
Droga dojazdowa: Asfaltowa
Ogrodzenie: Brak
Prąd: Tak
Rodzaj kanalizacji: Miejska w drodze
Gaz: Tak
Zamiana: Nie
Powierzchnia działki - jednostka: m2
Przeznaczenie działki: Inwestycyjna
Ukształtowanie działki: Płaska
Obecna zabudowa działki: Brak
Ujęcie wody: Miejska w drodze
Kanalizacja: Tak
Zadrzewienie: Brak
Woda: Tak
Call Now Button