Telefon: 797 700 610
Pow. nieruchomości
Pow. gruntów
Cena

17297/2566/OGS

Błonie, Mazowieckie, Polska
3 526 000 zł

Działka położona zaledwie 150 m od trasy poznańskiej.
Idealna lokalizacja na cele inwestycyjne.
Wymiary:127x215m, w kształcie prostokąta.
Działka jest z jednej strony ogrodzona.
Plan przewiduje :
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach i warunkach zagospodarowania:
1) tereny o symbolu 2U,
a) przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- budynki usługowe i usługowo – produkcyjne o wysokości do 20,0m w kalenicy n.p.t.,
- dopuszcza się zwiększenie wysokości o 10%, w sytuacji zastosowania rozwiązań wynikających ze względów technologicznych dopuszcza się wysokość tych urządzeń do 30,0m,
- maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garażowych – 6,0m w kalenicy n.p.t.,
- dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego dla właściciela zakładu,
- wysokość budynków mieszkalnych do 10,0m n.p.t.,
- maksymalny poziom posadzki parteru budynków usługowych, usługowo-produkcyjnych, gospodarczych i garażowych - 0,5m n.p.t.,
- maksymalny poziom posadzki parteru budynków mieszkalnych – 1,2m n.p.t.,
- powierzchnia zabudowy do max 70% powierzchni działki lub obszaru inwestycyjnego,
- powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni działki lub obszaru inwestycyjnego,
- dachy budynków usługowych, usługowo-produkcyjnych, gospodarczych i garażowych, jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30°, dachy budynków mieszkalnych, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45°
- tereny o symbolu 1U, 2U, 3U są zmeliorowane,

Szczegóły nieruchomości:

Typ nieruchomości: Działki
Status nieruchomości: Sprzedaż
Pow. gruntu: 28900

Dodatkowe Szczegóły:

Cena: 3526000
Cena za m2: 122.01
Szerokość działki (mb.): 127
Ukształtowanie działki: Płaska
Droga dojazdowa: Asfaltowa
Ogrodzenie: Brak
Prąd: Tak
Możliwość podziału: Tak
Możliwość budowy: Tak
Rynek: Wtórny
Woda: Tak
Powierzchnia działki - jednostka: m2
Przeznaczenie działki: Inwestycyjna
Kształt działki: Prostokąt
Działka narożna : Nie
Obecna zabudowa działki: Brak
Ujęcie wody: Miejska w drodze
Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Typ ulicy/drogi: Lokalna
Zadrzewienie: Brak
Woda: Tak
Zamiana: Nie
Call Now Button