Telefon: 797 700 610
Pow. nieruchomości
Pow. gruntów
Cena

17917/2566/OGS – Teren budowlano usługowo

Zgorzała, Mazowieckie, Polska
1 170 490 zł
3 249 500 zł

Budowlany teren przy asfalcie i

1747m2 - działka niezabudowany , teren pod zabudowę mieszkaniowa usługową

przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa usługowa,zabudowa mieszkalna .
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, jednolokalowa,
- rzemiosło,
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- usługi publiczne,
- wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
- zieleń urządzona,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;
2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;
3) zakazuje się lokalizacji:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i bliźniaczej,

maksymalna intensywność zabudowy - 0,8,
b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej - 30%,
e) maksymalna wysokość zabudowy:
- dla wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - 6 m,
- dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 12,0 m,
f) geometria dachu - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45º;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m2

Możliwość dokupienia działki obok o metrazu 1524m w cenie 670 zł za metr

Kolej radomska i SKM ok 1km ( stacja PKP )

Szczegóły nieruchomości:

Typ nieruchomości: Działki
Status nieruchomości: Sprzedaż
Pow. gruntu: 1747

Dodatkowe Szczegóły:

Cena: 1170490
Cena za m2: 670
Szerokość działki (mb.): 18
Kształt działki: Prostokąt
Działka narożna : Nie
Obecna zabudowa działki: Zabudowa mieszkalna
Ujęcie wody: Miejska na działce
Prąd: Bezpośrednio na działce
Kanalizacja: Tak
Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Typ ulicy/drogi: Lokalna
Zadrzewienie: Brak
Rynek: Wtórny
Woda: Tak
Zamiana: Nie
Powierzchnia działki - jednostka: m2
Przeznaczenie działki: Budowlana
Długość działki (mb.): 265
Ukształtowanie działki: Płaska
Droga dojazdowa: Asfaltowa
Ogrodzenie: Siatka
Prąd: Tak
Gaz: Bezpośrednio na działce
Rodzaj kanalizacji: Miejska na działce
Możliwość podziału: Tak
Możliwość budowy: Tak
Gaz: Tak
Kanalizacja: Bezpośrednio na działce
Woda: Bezpośrednio na działce
Call Now Button